onsdag, april 01, 2009

Pressrelease från Sats ang Landala
SATS förvärvar träningscenter i Göteborg
Pressmeddelande
2009-03-31

SATS vill ge fler möjligheten till en hälsosam livsstil och lägger till ytterligare ett träningscenter till sitt erbjudande. Den 1 april förvärvar SATS ett träningscenter på Landala i Göteborg. Förvärvet gör det möjligt att finnas tillgänglig för fler och på så vis hjälpa ett större antal människor att börja träna regelbundet.

Den 1 april övergår träningscentret SportsClub i Göteborg i SATS regi och får namnet SATS Landala. Förvärvet är ett resultat av SATS målsättning att göra träning till en naturlig del av vardagen för så många människor som möjligt. Det blir möjligt genom att göra träningen lättillgänglig, att öppna träningscenter nära hem och arbetsplats. Genom SATS förvärv i Göteborg erbjuds befintliga och nya medlemmar ytterligare ett träningscenter att träna på.

– Våra medlemmar efterfrågar träning som passar in i deras vardag. De vill kunna välja det träningscenter som ligger närmast och välja en träningsform för dagen som gör träningen rolig och lustfylld. Vår ambition är att finnas där människor finns. Genom det här centret ökar vi tillgängligheten i Göteborg och gör det enklare för både befintliga och nya medlemmar att träna regelbundet, säger Kent Orrgren VD, SATS Sverige.

Centret kommer kontinuerligt anpassas till SATS koncept under våren. Medlemmarna vid det förvärvade träningscentret tränar vidare oförändrat och kommer också att kunna uppgradera sitt medlemskap så att det gäller på samtliga SATS-center. För dagens nuvarande SATS medlemmar innebär förvärvet att de får ytterligare ett träningscenter att träna på från och med den 18 maj.

SATS Sverige hade före förvärvet 53 helägda träningscenter i landet. Under sommaren kommer ytterligare ett SATS-center att slå upp dörrarna i Västra Hamnen i Malmö. SATS svenska verksamhet består efter förvärvet av totalt 54 helägda träningscenter i huvudsak belägna i storstadsregionerna samt två franchisecenter.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Kent Orrgren, VD SATS Sverige, 
E-mail: kent.orrgren@sats.se 
Mobil 0733-73 24 10

SATS är Nordens ledande träningsföretag med drygt 155 center, varav merparten, 114 är helägda och övriga drivs på franchise- och licensbasis. SATS finns i ett trettiotal tätorter i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Företagets vision är att förbättra människors vardag genom att vara drivkraft för bättre hälsa och ökat välbefinnande. SATS omsätter drygt 1,3 miljarder SEK och har cirka 4 500 medarbetare, motsvarande drygt 1000 heltidstjänster, på sina helägda träningscenter.

Inga kommentarer: