onsdag, mars 18, 2009

Engelsk fetmastudie

I SVD idag står en artikel om en fetmastudie gjord i Storbritanien. Studien behandlar fetma och man har kortfattat uttryckt tittat på sambandet BMI kontra livslängd. Ett BMI mellan 22,5-25 ger längsta livet. Högre BMI kan förkorta livslängden från 2 till 10 år. Rökning är fortfarande det som drabbar hälsan värst och det är först vid BMI uppåt 40 då fetman har större dödlighet.

Inga kommentarer: